De oorsprong van het ras - Mahabodhi Birmans
Loading...
De oorsprong van het ras 2020-04-20T20:40:58+00:00

Over de oorsprong van het ras

Over het ontstaan van het ras bestaat een intrigerende legende. Feitelijk is het
een ras dat in Frankrijk is gefokt uit een combinatie van rassen.

ras-1Een intrigerende legende verklaart de oorsprong van de Birmaan, die ook wel de Heilige Kat van Birma wordt genoemd. Volgens de legende zouden Khmers, lang voor de geboorten van Boeddha, prachtige tempels hebben gebouwd voor hun godin Tsun Kyan-Kse, de godin van de zielsverhuizing. In de mooiste van deze tempels, die in Lao-Tsun, stond een gouden beeld van deze godin, met saffieren ogen. De Kittah priesters van deze tempel bezaten honderd puur witte katten. Deze katten speelden een belangrijke rol in de godsdienst: de priesters die zo puur waren dat hun ziel niet op aarde kon worden gemist, lieten na hun dood hun ziel overgaan in zo’n witte kat.. De oudste hogepriester, Mun-Ha, had een speciale metgezel in zijn witte kater Sinh, een kat met goudkleurige ogen, die de kleur van de baard van zijn meester reflecteerden.

Op een stormachtige avond werd de tempel aangevallen door en bende moordzuchtige Phoums uit Siam en werd Mun-Ha vermoord. De kat Sinh sprong op het lichaam van zijn stervende meester en toen gebeurde het wonder van de zielsverhuizing: zijn oogkleur veranderde in het stralende saffierblauw van de godin, zijn witte vacht werd donker aan de poten, staart en oren en hij kreeg een donker masker. Zijn vacht kreeg een goudkleurig zweem. Daar waar zijn voeten het lichaam van de priester raakten bleef de vacht zuiver wit.

Sinh leefde nog zeven dagen zonder eten en drinken voordat hij stierf en de geest van zijn meester meenam naar het paradijs. De volgende dag bleken alle andere negenennegentig katten net als Sinh van kleur te zijn veranderd en vanaf dat moment werden ze beschouwd als heilige katten.

De Franse connectie
Heel veel mensen doen deze legende af als gewoon een aardig verhaal om het bestaan van een gewoon gekruist ras te verklaren. Maar in de geschiedschrijving zijn wel degelijk aanwijzingen dat er in die regio katten aanwezig waren die sterk leken op wat wij nu kennen als de Heilige Birmaan.
In 1919 zou een kattenpaar uit de tempel van Lao Tsun zijn gestolen en naar Frankrijk gebracht zijn op een jacht van een Amerikaanse miljardair. Deze katten zouden bedoeld zijn om een Engelsman, majoor Russel Gordon en een Fransman Auguste Pavie te bedanken voor hun hulp aan Kitta priesters bij aanvallen van Brahmanen en waarbij zij heel veel priesters en tempels hebben gered.
Tijdens de overtocht stierf de kater genaamd Maldapour, maar de poes Sitah overleefde de reis. Zij bleek zwanger te zijn en wierp een nestje. Uit dat nestje kwam Poupée de Maldapour die in 1926 op de kattententoonstelling in Parijs werd getoond. Inmiddels was het ras in 1925 erkend door de Fédération Féline Française.
ras-2Een andere lezing van de oorsprong van de Heilige Birmaan in Frankrijk is een artikel in “Le monde félin” uit 1927 waarin mevr. Marcelle Adam wordt genoemd als degene die de eerste Birmaan in 1925 importeerde. Haar catterynaam was Maldapour en zij was voorzitter van de Fédération Féline Française.
Een andere Birmaan die in die jaren ook werd geshowd was Dieu d’Arakan. Als je foto’s van deze kater vergelijkt met onze huidige Birmanen wordt duidelijk dat we praten over een oorspronkelijk ras waarvan de kenmerken al heel lang bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog bleken er nog maar een paar katten in leven te zijn en volgens de stamboeken van de FFF waren dat de voorouders van alle nu aanwezige katten van dit ras.

Met die katten werd een fokprogramma uitgevoerd, waarvan vermoed wordt dat daarbij colourpoint Perzen envenals Siamezen en huiskatten zijn gebruikt. Rond 1955 was het ras in Frankrijk weer in ere hersteld. Rond 1960 werden de eerste katten van dit ras geëxporteerd naar de Verenigde Staten en naar Engeland
Interessant is om te vermelden dat in de 50′er jaren veel gesproken en geschreven werd over fouten die de fokkers probeerden te corrigeren. En waar ging dat over? Juist, witte kinvlekken, oplopers op de voorbenen, witte vlekken in de seal points en seal vlekken in de witte aftekeningen. Soms lijkt de tijd wel stil te staan!